Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności oraz plików cookie

Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających tę stronę.  Firmą odpowiedzialną za gromadzenie i przetwarzanie danych jest Mainfreight B.V., zwana dalej „Mainfreight”.  W niniejszym oświadczeniu informujemy odwiedzających, jakie dane gromadzi nasza firma, do jakich celów używane są te dane oraz jakie prawa przysługują odwiedzającym.  Oświadczenie może ulec zmianom. Radzimy regularne kontrolowanie treści oświadczenia.   Po raz ostatni treść oświadczenia zmieniono w dniu 11-01-2012 r. 
 
Ogólne dane dotyczące odwiedzających 
Przechowujemy ogólne dane dotyczące osób odwiedzających naszą witrynę internetową.  W ramach tego rejestrujemy adres IP komputera użytkownika, ewentualną nazwę użytkownika, godzinę pobrania informacji oraz dane wysyłane przez przeglądarkę użytkownika.  Przed wykorzystaniem tych danych dokładamy wszelkich starań, aby nadać im anonimowy charakter.  Danych tych nie udostępnia się osobom trzecim. 
 
W przypadku wypełnienia na naszej stronie formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego lub w przypadku wysłania do nas e-maila, wysłane do nas dane przechowywane są przez okres potrzebny do wysłania odpowiedzi lub załatwienia sprawy, podanej w formularzu lub wymienionej w e-mailu. 
 
Pliki cookie  
Ta strona zawiera pliki typu cookie. Cookie to niewielki plik wysyłany przez strony tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na twardym dysku użytkownika.  Pozwala nam to między innymi na łączenie różnych wejść na strony witryny oraz na analizowanie zachowania odwiedzających.  Użytkownik może nie wyrazić zgody na przechowywanie plików cookie, ale to z kolei może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności i wygody przy przeglądaniu witryny internetowej. 
 
Google Analytics 
Google Analytics jest narzędziem oferowanym przez spółkę Google Inc. służącym do przeprowadzania analityki internetowej.  Za pośrednictwem plików cookie Mainfreight otrzymuje informacje o odwiedzających stronę internetową internetowy.  Informacje te dotyczą liczby odwiedzających oraz najbardziej popularnych stron i tematów.  W tej sposób Mainfreight może lepiej zharmonizować informacje na stronie internetowej/w sklepie internetowym z zainteresowaniami osób odwiedzających stronę.  Mainfreight nie otrzymuje informacji o tym, kto (jaki komputer) odwiedził witrynę.  Google, jako dostawca narzędzia, otrzymuje takie informacje.  Więcej informacji na temat plików cookie w Google Analytics można naleźć na następnej stronie.  Tu znaleźć można dodatkowe informacje o Warunkach korzystania z usług Google Analytics. 
 
__utma,  2 lata po umieszczeniu lub aktualizacji
__utmb, 30 minut po umieszczeniu lub aktualizacji 
__utmc, ważne podczas sesji, przestało obowiązywać  
__utmz, 6 miesięcy po umieszczeniu lub aktualizacji 
__utmv, 2 lata po umieszczeniu lub aktualizacji 
__utmx, 2 lata po umieszczeniu lub aktualizacji  
 
Biuletyn informacyjny 
Wydajemy biuletyn informacyjny, w którym zainteresowanych informujemy o naszych produktach, usługach i temu podobnych sprawach.  Adres e-mailowy zainteresowanych biuletynem  umieszczany jest na liście prenumeratorów za wyraźną zgodą zainteresowanych.  W każdym biuletynie informacyjnym znajduje się link, za pomocą którego można wypisać się z bazy danych prenumeratorów.  Baza danych prenumeratorów nie jest udostępniania osobom trzecim. 
 
Ochrona danych osobowym 
Nasza firma stosuje surowe procedury bezpieczeństwa chroniące przed dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie.  Dostęp do plików dziennika systemowego z danymi odwiedzających oraz do innych plików z danymi osobowymi jest ograniczony i zabezpieczony hasłem oraz enkrypcją. 
 
Strony internetowe osób trzecich 
Oświadczenie nie dotyczy stron osób trzecich połączonych za pomocą hiperlinków z naszą stroną.  Nasza firma nie może gwarantować, że wspomniane osoby trzecie w bezpieczny i godny zaufania sposób podchodzą do danych osobowych użytkowników.  Przed wejściem na strony osób trzecich radzimy użytkownikom zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności znajdującym się na stronach osób trzecich. 
 
Wgląd do danych osobowych oraz ich zmiana 
Użytkownicy mają prawo do wglądu, jakie dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie.  Na prośbę użytkownika zmieniamy dane osobowe, a na życzenie usuwany je z bazy danych, chyba że przepisy prawa zobowiązują nas do przechowywania tych danych.  Więcej informacji na ten temat można uzyskać po skontaktowaniu się z naszą firmą. Preferujemy kontakt e-mailowy na adres info@mainfreight.pl, ale można też wysłać list na adres:  Sprawiedliwości 2 lok 5 05-800 Pruszków Poland.


Mainfreight świadczy usługi w kilku krajach Europy.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dokładniejsze informacje lub zapoznać się z naszą ofertą, prosimy o kontakt.