Contact us

Zapytanie ofertowe

Imię/nazwisko *

Nazwa firmy *

Numer telefonu *

Adres E-mail *

Prosimy podać adres załadunku (jeśli jest inny niż Państwa adres)

Kraj, Miasto, Kod pocztowy, *

Szczegóły dotyczące adresu docelowego i rozładunku

Kraj, Miasto, Kod Pocztowy, *

Proszę wybrać usługi, odnośnie których chcieliby Państwo otrzymywać oferty

Usługi *

Szczegóły dotyczące przesyłki

Prosimy podać szczegóły dotyczące produktu, który chcą Państwo nadać. Co najmniej jedno pole musi być wypełnione

Szczegóły dotyczące  *Mainfreight świadczy usługi w kilku krajach Europy.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dokładniejsze informacje lub zapoznać się z naszą ofertą, prosimy o kontakt.