Polska wprowadza obowiązek rejestracji towarów ‘wrażliwych’

Od 18 kwietnia 2017 weszły w życie nowe przepisy dotyczące „monitoringu przewozu drogowego towarów wrażliwych”. Zgodnie z nimi firmy przewożące towary, które przez Ministerstwo Finansów uznane zostały za „wrażliwe”, w tym także towary akcyzowe, muszą być rejestrowane w internetowym Systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT) za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej.

System generuje kod autoryzacyjny oraz unikalny numer referencyjny, który nadawca/odbiorca w Polsce musi przekazać przewoźnikowi i odbiory/nadawcy w Holandii. Po dostarczeniu towarów przewoźnik i odbiorca także muszą zarejestrować to w systemie. Numer rejestracji ważny jest przez 10 dni i jest wymagany podczas kontroli. Przewoźnik który nie otrzymał numeru referencyjnego oraz kodu autoryzacyjnego od klienta, powinien odmówić załadunku. Transport towarów wrażliwych o wadze poniżej 500 kg lub 500 litrów nie wymaga rejestracji.

Link do systemu rejestracji

Kara

Od 1 maja 2017 nakładane będą kary za brak rejestracji lub jeżeli będzie ona niepoprawna. Jeśli wysyłający nie dokona zgłoszenia otrzyma karę pieniężną w wysokości 46% wartości netto przewożonego towaru – nie mniej niż 20 000 PLN (około 5,000 €). Gdy przewoźnik nie dokona zgłoszenia przewozu towaru lub jeśli towar nie będzie odpowiadał danym podanym w zgłoszeniu otrzyma karę 20 000 PLN.  Kierujący pojazdem, który nie będzie posiadał numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących, otrzyma grzywnę w wysokości od 5000 do 7500 PLN.

Lista towarów

Listę towarów które wymagają rejestracji sporządza Minister Finansów. Obecną listę towarów (wraz z numerami CN), które wymagają rejestracji ujęto w załączniku.

Czego od Państwa oczekujemy?

Rejestracja w systemie SENT dotyczy ładunków do i z Polski. A także ładunków do i z Estonii, Łotwy, Litwy, które przejeżdżają tranzytem przez Polskę, dla których w związku z rejestracją w SENT należy podawać dodatkowe informacje.

Jeżeli rezerwują Państwo transport w Mainfreight, który spełnia powyższe kryteria, musimy otrzymać poniższe informacje:

-       Kod autoryzacyjny
-       Numer referencyjny

Jeżeli chcą Państwo otrzymać więcej informacji prosimy o kontakt z naszym centrum Obsługi Klienta lub Państwa osobą do kontaktu.

 
SENT system in Poland


Mainfreight świadczy usługi w kilku krajach Europy.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dokładniejsze informacje lub zapoznać się z naszą ofertą, prosimy o kontakt.