Otwarcie nowego oddziału Mainfreight Polska w Katowicach

Z początkiem czerwca Mainfreight Polska, otworzył w Katowicach (woj. Śląskie) swój nowy oddział, będzie to drugie biuro spółki w Polsce. Lokalizacja oddziału została wybrana nie przypadkowo, województwo śląskie od lat, należy do najsilniej gospodarczo rozwiniętych regionów Polski. Do dominujących branż gospodarki w tym regionie należy przemysł górniczy, hutniczy, maszynowy, chemiczny oraz samochodowy. Obecność tych branż stanowiła dla firmy wystarczający argument przemawiający za otworzeniem w tym regionie drugiego oddziału firmy w Polsce skoncentrowanego na transportach drobnicowych i całopokładowych.


Działalność nowo otwartego oddziału Mainfreight Polska, ukierunkowana będzie na usługi transportu całopojazdowego, częściowego oraz drobnicowego, przy czym usługi te realizowane będą głównie na bazie współpracy z zewnętrznymi podwykonawcami. Transporty zbiorcze będą obsługiwane przez System Alliance Europe.

Działania operacyjne oddziału Katowice będą ściśle powiązane z operacjami i administracją  biura w Pruszkowie. Planujemy wykorzystać potencjał obu biur i istniejące w grupie przepływy ładunków drobnicowych  i częściowych z oraz do Polski dla zbudowania regularnych  połączeń drobnicowych , dystrybucji regionalnej i do dalszego rozwoju serwisu  FTL” powiedział  Ryszard Puchalski , Manager Operacyjny  Mainfreight Polska.

,,Powołanie nowego biura wpisuje się w realizowane przez nas plany rozwojowe Mainfreight w Polsce. Dążymy do zbudowania stabilnej bazy do dalszego rozwoju firmy zarówno w Polsce, w Czechach jak i na Słowacji”, dodaje Beata Krawczyk, Dyrektor Generalny Mainfreight Polska.


Informacje dodatkowe

Do Państwa dyspozycji pozostaje Branch Manager:
oddziału Katowice Dariusz Szczerbiński
e-mail:d.szczerbinski@pl.mainfreight.com
Tel. +48 728 946 426

Adres Biura :
Mainfreight Polska
Al. Rożdzieńskiego 188a
40-203 Katowice
T: + 48 32 781 05 80
E: d.szczerbinski@pl.mainfreight.com


Więcej informacji

Chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat świadczonych przez nas usług?

Prosimy o kontakt.

Mainfreight Polska
Al. Rożdzieńskiego 188a
40-203 Katowice
T: + 48 32 781 05 80
E: d.szczerbinski@pl.mainfreight.com

 


Mainfreight świadczy usługi w kilku krajach Europy.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dokładniejsze informacje lub zapoznać się z naszą ofertą, prosimy o kontakt.