Budowa Beskidzkiego Tunelu kolejowego na Ukrainie z udziałem Grupy Mainfreight

Grupa Mainfreight, nowozelandzki operator logistyczny, jeden z największych na świecie, mający swoje oddziały w Europie, zrealizował dostawy sprzętu na budowę Beskidzkiego Tunelu kolejowego biegnącego przez Karpaty na Ukrainie. Prace nad projektem, uzależnione były ściśle od harmonogramu, a ten z kolei od terminowych dostaw odpowiedniego sprzętu z Włoch. Transport powierzono firmie Mainfreight Ukraine, mającej  duże doświadczenie w realizacji podobnych projektów.

Beskidzki Tunel ma znacznie usprawnić transport ładunków z Europy Zachodniej na Wschód.

Rozmowy nad realizacją dostaw na budowę Beskidzkiego Tunelu kolejowego, zaczęły się w maju ubiegłego roku. Grupa Mainfreight została wybrana jako partner logistyczny, spośród wielu innych firm transportowych, na podstawie wieloletniego doświadczenia przy realizacji transportów opartych na ściśle zdefiniowanym harmonogramie. Pod uwagę brane były także wysoka jakość obsługi oraz konkurencyjne stawki. Przewóz obejmował dostawę szalunków z Włoch na Ukrainę, a Mainfreight przeznaczył na realizację transportów 11 naczep, każda o ładowności 20 ton. Dodatkowo, dedykowany zespół pracowników był odpowiedzialny nie tylko za nadzór wszystkich etapów transportu, ale także za wsparcie w zakresie odprawy celnej towaru z Włoch.  

Nowy Tunel Beskidzki, to ważny punkt komunikacyjny, mający strategiczne znaczenie w skali Ukrainy i handlu z Europą Zachodnią. Łączy on ukraiński system transportu kolejowego z pozostałymi krajami Europy. Przewidywany ruchu kolejowy na tej trasie szacuje się docelowo na 100 pociągów dziennie w obydwu kierunkach (gdzie wcześniej ruch ten odbywał się na poziomie 47 pociągów). Stary Tunel Beskidzki został przebity jeszcze w XIX wieku i ma 1,7 km długości. Zakończenie budowy nowego tunelu planowane jest na rok 2018 i będzie częścią europejskiego korytarza transportowego biegnącego na trasie Włochy – Słowenia – Węgry – Słowacja – Ukraina – Rosja.

Istotne jest to, tym bardziej, że kraje Unii Europejskiej liczą na pełne otwarcie się tego rynku, a za tym wzrośnie też zainteresowanie usługami transportowymi. Wzmożone zainteresowanie przewozami na Ukrainę odnotowuje już Mainfreight Poland, uzyskując znaczącą zwyżkę przewozów w tym kierunku w I kwartale 2017 roku. Już w zeszłym roku Mainfreight Poland organizował nieregularne drogowe przewozy drobnicowe na Ukrainę, a po sukcesie z pierwszego kwartału 2017, w maju podjął decyzję o uruchomieniu regularnej linii drobnicowej łączącej Polskę z Ukrainą. Dodatkowo wraz z połączeniem transportowym, operator uruchomił w Pruszkowie hub przeładunkowy, gdzie konsoliduje ładunki pochodzące z krajów Europy Zachodniej m.in Beneluxu, Francji, Niemiec, Hiszpanii oraz Włoch, których miejscem docelowym transportu jest właśnie Ukraina. W hubie sporą część stanowią także przesyłki z Polski. Sprawna obsługa ładunków możliwa jest dzięki dobrze rozbudowanej siatce połączeń drobnicowych Mainfreight Europe.

Towary trafiające do pruszkowskiego punktu konsolidacyjnego są magazynowane, a następnie kompletowane oraz przygotowywane do dalszej wysyłki na Wschód Europy. W każdy piątek tygodnia wyjeżdża conajmniej jeden samochód z przesyłkami do Kijowa. Najczęściej  przewożone towary to małe AGD, elementy do produkcji dla branży przemysłowej, czy odzież.

- Konsolidacja i kompletacja ładunków to nie jedyne zadanie Mainfreight Poland podczas organizacji przewozów drobnicowych na Wschód. Zajmujemy się również wszystkimi kwestiami związanymi z dokumentacją, obsługą celną i administracyjną, a także odpowiadamy za przygotowanie kompletu dokumentów. Rozwiązanie, które zapewnia Mainfreight Poland służy nie tylko optymalizacji kosztów, ale i skraca czas transportów ładunków na Ukrainę – podkreśla Piotr Skipor, dyrektor operacyjny Mainfreight Poland.Mainfreight świadczy usługi w kilku krajach Europy.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dokładniejsze informacje lub zapoznać się z naszą ofertą, prosimy o kontakt.