Beata Krawczyk is the Woman In Logistics

Beata Krawczyk „Kobietą w Logistyce 2012”

Beata Krawczyk „Kobietą w Logistyce 2012”
Beata Krawczyk „Kobietą w Logistyce 2012”

Mam przyjemność poinformować wszystkim, kolegów i koleżanki że w Polsce przyznano  Statuetka "Kobiety w Logistyce" wręczana jest podczas Kongresu Forum Kobiet w Logistyce, Konferencja dedykowana jest managerkom pracującym zarówno po stronie dostawcy, jak i odbiorcy usług logistycznych.


Tegoroczne wyróżnienie i tytuł "Kobieta w Logistyce 2012" przyznano Beacie Krawczyk, dyrektor zarządzającej Mainfreight Polska. Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę, którą powołuje redakcja Pracujwlogistyce.pl

W skład kapituły wchodzą osoby zarządzające w branży TSL , Uczelnie wyższe oraz przedstawiciele prasy branżowej. Wytypowana 16 kandydatek  z całej Polski , kobiety zarządzające , z doświadczenie w branży TSL.

Dokonując wyboru Kapituła oceniała i brała pod uwagę kryteria: ścieżkę kariery; podejmowanie nowych wzywań/rozwój zawodowy; sukcesy zawodowe; pasję do zawodu i work-life-balance.
Celem wyróżnienia "Kobieta w Logistyce roku ...." jest promowanie Kobiet pracujących w szeroko rozumianej logistyce, prezentacja ich dorobku zawodowego i zaangażowania w rozwój branży oraz uhonorowanie ich sukcesów.Mainfreight świadczy usługi w kilku krajach Europy.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dokładniejsze informacje lub zapoznać się z naszą ofertą, prosimy o kontakt.